Oxie, Sweden Nuvarande väder [Sidan har ingen automatisk uppdatering utan måste laddas om för att uppdateras]
Information från Ambient Weather's Virtual Weather Station  V15.00

(åter till startsidan)

Nuvarande väder

Måne och Sol

Updaterad: 5:00 den 14/4/21
Utomhus Temperatur: -0.6 °C
Dagens högsta: 1.6 °C at 0:00
Lägsta: -0.6 °C at 3:54
Barometer Trend: 0.002
Solen går upp: 6:03  går ner: 20:10
Månen går upp:   7:08   går ner:  22:58
Mån fas: 2

Parameter

Värde Högsta Tidpunkt Lägsta Tidpunkt Medel Ändringstakt Högsta Tid Lägsta Tid

Vindriktning

W 292 0:00 270 0:36 270 -0.1 32.3 0:00 -4.9 0:36

Vindhastgighet

0.0 1.0 0:12 0.0 0:00 0.0 -0.0 0.9 4:18 -0.3 0:04

Vindby

0.0 1.0 0:12 0.0 0:00 0.0 -0.0 0.9 4:18 -0.4 0:29

Luftfuktighet BV

35 35 0:00 35 0:00 35 -0.0 -0.0 5:00 -0.8 0:00

Luftfuktighet KV

28 28 0:00 28 0:00 28 0.0 0.0 0:00 0.0 5:00

Luftfuktighet ute

93 93 4:06 87 0:00 92 0.7 2.4 0:51 0.5 4:12

Inomhus temp BV

19.8 22.1 0:00 19.8 4:43 20.2 -0.37 0.04 0:00 -0.61 2:40

Inomhus temp KV

22.4 22.4 0:00 22.4 0:00 22.4 -0.00 -0.00 5:00 -0.00 0:00

Utomhus temperatur

-0.6 1.6 0:00 -0.6 3:54 -0.3 -0.26 -0.13 4:43 -0.86 0:33

Lufttryck

1019 1019 0:00 1019 0:00 1019 0.002 0.287 0:00 0.002 5:00

Regn

63.25 63.25 0:00 63.25 0:00 63.25 0.000 0.000 0:00 0.000 5:00

Inne Temp

0.0 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 0.00 0.00 0:00 0.00 0:00

UV Index

0.0 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 -0.00 -0.00 5:00 -0.02 0:00

Avkylning (vind)

-0.6 1.6 0:00 -1.2 4:18 -0.3 -0.25 -0.12 4:43 -1.23 0:24

Daggpunkt

-1.6 -0.3 0:00 -1.7 3:54 -1.4 -0.16 0.01 4:42 -0.55 0:44

Lufttryck vid havs nivå

1019 1019 0:00 1019 0:00 1019 0.002 0.287 0:00 0.002 5:00

Parameter

Månadens högsta Datum Månadens lägsta Datum Årets högsta Datum Årets lägsta Datum Gårdagens högsta Gårdagens lägsta Dygns skillnad

Vindriktning

338 1/4/21 0 1/4/21 338 2/1/21 0 2/1/21 338 0 68

Vindhastighet

12.1 5/4/21 0.0 1/4/21 14.8 22/1/21 0.0 1/1/21 7.6 0.0 -3.3

Vindby

12.1 5/4/21 0.0 1/4/21 14.8 22/1/21 0.0 1/1/21 7.6 0.0 -3.3

Luftfuktighet BV

42 3/4/21 32 3/4/21 49 9/1/21 14 11/2/21 38 34 0

Luftfuktighet KV

30 1/4/21 26 11/4/21 38 6/1/21 22 13/2/21 29 27 0

Luftfuktighet ute

98 1/4/21 48 10/4/21 98 1/1/21 38 19/3/21 91 54 5

Inomhus temp BV

22.9 8/4/21 19.4 7/4/21 23.8 26/3/21 16.7 19/1/21 22.9 19.6 0.2

Inomhus temp KV

23.1 13/4/21 21.2 12/4/21 23.1 13/4/21 17.4 19/1/21 23.1 21.9 0.2

Utomhus temperatur

10.7 13/4/21 -0.7 4/4/21 16.3 31/3/21 -13.4 12/2/21 10.7 1.6 -3.7

Lufttryck

1019 13/4/21 985 5/4/21 1033 13/2/21 975 22/1/21 1019 1015 4

Regn

63.25 11/4/21 45.21 1/4/21 63.25 11/4/21 1.02 16/2/21 63.25 63.25 0.00

Pool Temp

0.0 1/4/21 0.0 1/4/21 0.0 1/1/21 0.0 1/1/21 0.0 0.0 0.0

UV Index

20.0 2/4/21 0.0 1/4/21 20.0 13/1/21 0.0 1/1/21 20.0 0.0 0.0

Avkylning (vind)

10.3 13/4/21 -5.7 5/4/21 16.3 31/3/21 -14.7 12/2/21 10.3 -1.7 -0.6

Daggpunkt

7.7 11/4/21 -5.8 5/4/21 14.0 30/3/21 -17.9 12/2/21 4.8 -0.8 -2.9

Lufttryck vid havsnivå

1019 13/4/21 985 5/4/21 1033 13/2/21 975 22/1/21 1019 1015 4