Oxie, Sweden Nuvarande väder [Sidan har ingen automatisk uppdatering utan måste laddas om för att uppdateras]
Information från Ambient Weather's Virtual Weather Station  V15.00

(åter till startsidan)

Nuvarande väder

Måne och Sol

Updaterad: 19:12 den 2/3/21
Utomhus Temperatur: 2.7 °C
Dagens högsta: 4.1 °C at 12:57
Lägsta: 1.3 °C at 0:00
Barometer Trend: -0.020
Solen går upp: 6:53  går ner: 17:42
Månen går upp:   22:12   går ner:  8:25
Mån fas: 19

Parameter

Värde Högsta Tidpunkt Lägsta Tidpunkt Medel Ändringstakt Högsta Tid Lägsta Tid

Vindriktning

WNW 338 1:17 0 12:39 271 22.7 76.3 1:17 -290.7 12:39

Vindhastgighet

0.0 4.4 11:45 0.0 0:26 0.2 -0.2 3.2 1:19 -1.5 0:26

Vindby

0.0 4.4 11:45 0.0 0:27 0.3 -0.3 3.0 1:19 -1.7 0:27

Luftfuktighet BV

35 39 10:51 34 17:16 36 -0.7 2.4 10:51 -1.8 17:16

Luftfuktighet KV

31 31 0:00 31 0:00 31 0.0 0.0 0:00 0.0 19:12

Luftfuktighet ute

98 98 0:00 98 0:00 98 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00

Inomhus temp BV

22.0 22.1 13:20 19.5 4:03 21.8 0.18 0.54 6:49 -0.49 1:08

Inomhus temp KV

21.4 21.4 0:00 21.4 0:00 21.4 0.00 0.00 0:00 0.00 19:12

Utomhus temperatur

2.7 4.1 12:57 1.3 0:00 2.8 -0.12 0.70 1:13 -0.51 17:06

Lufttryck

1026 1028 11:13 1025 4:58 1026 -0.020 1.209 8:13 -1.000 14:58

Regn

12.70 12.70 0:00 12.70 0:00 12.70 0.000 0.000 0:00 0.000 0:00

Inne Temp

0.0 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 0.00 0.00 0:00 0.00 0:00

UV Index

1.0 7.0 12:55 0.0 0:00 1.2 -0.19 2.21 10:26 -2.42 17:16

Avkylning (vind)

2.7 4.1 12:57 -1.5 1:19 2.7 0.02 1.68 11:15 -2.62 5:52

Daggpunkt

2.4 3.8 12:57 1.0 0:00 2.5 -0.12 0.70 1:13 -0.51 17:06

Lufttryck vid havs nivå

1026 1028 11:13 1025 4:58 1026 -0.020 1.209 8:13 -1.000 14:58

Parameter

Månadens högsta Datum Månadens lägsta Datum Årets högsta Datum Årets lägsta Datum Gårdagens högsta Gårdagens lägsta Dygns skillnad

Vindriktning

338 1/3/21 0 2/3/21 338 2/1/21 0 2/1/21 338 180 45

Vindhastighet

4.4 2/3/21 0.0 1/3/21 14.8 22/1/21 0.0 1/1/21 4.0 0.0 0.0

Vindby

4.4 2/3/21 0.0 1/3/21 14.8 22/1/21 0.0 1/1/21 4.0 0.0 0.0

Luftfuktighet BV

39 2/3/21 34 2/3/21 49 9/1/21 14 11/2/21 38 35 -1

Luftfuktighet KV

31 1/3/21 0 1/3/21 38 6/1/21 22 13/2/21 31 0 0

Luftfuktighet ute

98 1/3/21 98 1/3/21 98 1/1/21 58 8/2/21 98 98 0

Inomhus temp BV

22.1 2/3/21 19.5 2/3/21 23.6 14/2/21 16.7 19/1/21 22.0 20.9 0.1

Inomhus temp KV

21.4 1/3/21 0.0 1/3/21 22.7 12/2/21 17.4 19/1/21 21.4 0.0 0.0

Utomhus temperatur

7.3 1/3/21 0.9 1/3/21 12.6 25/2/21 -13.4 12/2/21 7.3 0.9 0.3

Lufttryck

1028 1/3/21 1025 2/3/21 1033 13/2/21 975 22/1/21 1028 1026 0

Regn

12.70 1/3/21 12.70 1/3/21 12.70 19/2/21 1.02 16/2/21 12.70 12.70 0.00

Pool Temp

0.0 1/3/21 0.0 1/3/21 0.0 1/1/21 0.0 1/1/21 0.0 0.0 0.0

UV Index

10.0 1/3/21 0.0 1/3/21 20.0 13/1/21 0.0 1/1/21 10.0 0.0 1.0

Avkylning (vind)

7.3 1/3/21 -2.1 1/3/21 12.4 25/2/21 -14.7 12/2/21 7.3 -2.1 0.3

Daggpunkt

7.0 1/3/21 0.6 1/3/21 11.6 24/2/21 -17.9 12/2/21 7.0 0.6 0.3

Lufttryck vid havsnivå

1028 1/3/21 1025 2/3/21 1033 13/2/21 975 22/1/21 1028 1026 0